Press Releases

It was launched SIGUREC application for smartphone, available on IOS and Android.

The SIGUREC APP help those who want to send waste to recycling. We also launched a new SIGUREC service, SIGUREC MOBILE – by using the app you can call a truck to pick up your waste from your home (service currently available only in Bucharest).

News

The SIGUREC App

With the SIGUREC App, you can call to your home SIGUREC Mobil, the first free waste recycling taxi. In addition to this, SIGUREC will monitor your recycling performance and will award you. 
 
www.sigurec.ro 


Newsletter

icon homelogin but
Members page
telefon ecopackmanagement
slogan en

Specific Legislation

Ordinul Nr. 1413/07.08.2014 pentru modificarea prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr.118012012 privind constituirea Gomisiei de evaluare, autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje; icon pdf

Ordin 2742 /3190 /305 /2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare;

icon pdf
 HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje; icon pdf Ordin 794 /2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje; icon pdf
HG 1872 /2006 pentru modificarea și completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje; icon pdf Ordin 1121 /2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective; icon pdf
HG 247 /2011 pentru modificarea și completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje; icon pdf Ordin 128 /2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate ale caror prevederi se referă la ambalaje și deșeuri de ambalaje. icon pdf
Legea 132 /2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțile publice; icon pdf  ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu;  icon pdf


Green Line
031 106 50 10 / 11 / 12

How We Collect

SIGURECOPACK

THE SIGN OF THE SMARTLY COLLECTED PACKAGING
logo sigurecopack

Art recycling

   
Copyright © 2012 Eco Pack Management
Toate drepturile rezervate
Design Bureau